2017. február 27., hétfő

Közigazgatási perrendtartás hatásai - A bírósági per okait időben érdemes kezelni 2017-ben!Magyarországon 2017-ben a közigazgatási eljárások bíróság általi kontrolljában gyökeres és ügyfelek számára előnyös változást jelent a közigazgatási perrendtartási törvény alkalmazásával.Szakmai és piaci ismereteink, az elmúlt két évtized eseteit megismerve alátámasztják, szükséges a jogvédelem állami megerősítése a közigazgatásban, az ügyfelek kiszolgáltatott helyzetének csökkentésére!Sokak által ismertek a tehetős szomszédok általi építkezések hátrányai (Pl. Nem megfelelő vízelfolyással feltöltött telek stb.), az önkormányzatok új pénzügyi követelései földmérői eltérésekre hivatkozva, vagy éppen kertvárosban autójavító, fémmunkás, vegyszeres vállalkozás telephelye és hátrányai kiváltó jogesetek!

                    Közigazgatási eljárás, majd közigazgatási per kiváltható, elkerülhető!

Mind az alkotmányban rögzített emberi méltóság, mind a közigazgatási eljárásban az ügyféljogok igen jelentős hangsúlyt kap, az új perindítási lehetőségekben!

Jól fontolja meg minden ügyfél, miért és mikor kezdeményez közigazgatási hatósági eljárást! (2004.évi.CXL.)Közigazgatási eljárások megindítása előtt van mód, a vitatott okok jó jogi megoldására, ezzel elkerülve a közigazgatási eljárást, későbbi közigazgatási perrendtartás szerinti közigazgatási bírósági pert.   
Vállalkozóval létrehozó ADR egyezség a szükséges tevékenységi önkorlátozások kialakításáról!
Végső állomás lehet, legyen csak az ügyfél számára a közigazgatási per, azonban ezen belül a közigazgatási szerv bírságolási szabálya újszerű! (teljesítési bírságok)
Közigazgatási per előzménye a közigazgatási hatósági eljárás!   


Ennek megindulása nagy számban elkerülhető az állampolgárok, az ügyfelek számára!


Építési ügyek egy része, telekhatár vita, birtokvédelem, közös tulajdon stb. jogeseteiben a valamelyik fél által indítandó eljárások jellemzője, hogy a jogszabályok hatósági betartatása céljával, indulataival kezdődik el!

Közigazgatási eljárás előtti, alatti jogsérelem sokféle lehet - ne pereskedjen!

A közigazgatási eljárás, közigazgatási per kiváltásával, másként jogszerű elkerülésével az ügyfél jól jár!Kevesebb kiadás, profi jogvita lezárás, jogvita rendezés gyorsabb a kiváltó jogsérelmek egyezségeivel!

Elkeseredett jogsérelmek utáni demonstrációk helyett - Profi és gyors jogi megoldás irodánkkal!
Irodánk egész Magyarország területéről fogadja az ügyfeleket, felkészült szakemberekkel, szakmai partnerekkel!   ( Földmérő szakértők - Okleveles könyvvizsgáló - Jogászok - Közigazgatási szakemberek (Jegyzői szakmai kör) - Ügyvédek - Hatósági közvetítő - Igazságügyi közvetítő - Szaktárgyaló szakértők stb.)

Hozzon jó döntést az induló jogvita során!

Ügyfél hívószám munkaidőben: 06-302-164-102 (10h-20)                    Bejelentkezés: ugyek.perek@index.hu


2016. augusztus 10., szerda

Eljárások jogszerű kiváltása - Bírósági ügyek elkerülése 2016!


Hétköznapok aktív életében az eljárások, bírósági ügyek csak költséget, idő leterhelést jelentenek a dolgozó, vállalkozó magyar embereknek.

2016-ban az eljárások költségei, bírósági üggyel járó kiadások igen komoly terhet jelentenek a jogsértett családoknak!

Ok nélkül birtokháborító szomszéd, balesetet okozó autós, rokonok közötti viták, építési jogvita mind olyan vita, ahol több eljárás elkerülése törvényesen kezelhető egy profi ADR közvetítői egyezséggel!


Hatósági eljárások száma jelentősen csökkenne, ha a vitában álló felek az új Ptk. hatásaira figyelve első lépésként a konfliktusos vitatott élethelyzetekben közvetlenül a profi jogvita rendezés szakembereihez, irodánk munkatársaihoz fordulnának!


Ingatlanok és tulajdonosaik szomszédságából komoly, akár eldurvuló viták alakulnak ki egyes esetekben.

Engedély nélkül vállalkozó lakatosok, autójavítók okozta problémák a szomszéd tulajdonosokat háborítják - ezek a viták is leghatékonyabban a profi jogvita rendezés eljárásaiban, kollégáink bevonásával kezelhetőek jól.


Pénzintézetek jobb tárgyalókészsége a profi vitarendezésben, elkerülhetővé teszi az ügyfelek további hatósági lépéseit.


Bejelentkezéshez konkrét vitákkal, ügyekkel: 06-302-164-102 (10h-20h hétköznap) - hagyatéki jogviták, örökös perek - válás, vagyonmegosztás, gyermek perek - ingatlan és építési jogviták2016. január 24., vasárnap

2016 a magyar családoknak sok új ügyet jelent! Időben hozzon jó döntést velünk!


2016 évben a magyar családok sok ügy részesei lehetnek.

Az építkezési hullám és jogi könnyítések a családok ingatlannal kapcsolatos jogvitáinak számát növelhetik.

Sem a munkahelyek és munkafeladatok, sem a vállalkozások nem rendelkeznek annyi eljárásokra fordított szabad időkerettel, amennyire a jogszabályok sokasága miatt szükségük volna!


Váratlan hivatalos levelek, váratlanul kézbesített bírósági végzések a családok ügyeit jelentik, mellyel szembe kell nézniük!
Ezekben a jogvitákban, kifejezetten jó döntés a gyors szakember választás, hozzáértő profi irodák felkeresése!


Irodánk figyelemmel kezeli az emberek jogvitáit, mert nem felejtjük el, hogy Mi is emberek vagyunk!

Új ügyekben az iratok, dokumentumok a jó vita stratégiához nem nélkülözhetőek sem perben, sem bírósági tárgyalások előtt.
2015. január 10., szombat

Kár a vagyoni veszteség, nagy károk az élet hossza alatt!


Kár kialakulása egy élet alatt többször előfordul a legfelelősebb emberi magatartás mellett is.

Ha van kár, joggal jelenik meg a kártérítés igénye.


                               Kártérítés ügyeiben jobb az egyezség bírósági tárgyalások kiváltásával!Kártérítés igénye azonban annak jogcímében, mértékében sokszor válik vitatottá egymás között, majd rosszabb esetben már a bírósági tárgyalásokon.Ezekben a jogvitákban, főként bírósági perekben vizsgálni szükséges:

- Jogellenes magatartás vezetett-e a kárhoz?!

- Felróható volt-e a károkozó magatartása számára?!

- Ok - okozati összefüggés volt-e a károkozó magatartással?!

- Bekövetkezett-e ténylegesen a kár?!Bonyolulttá válhatnak a bíróság előtt zajló perek, mert károsultnak és károkozónak külön-külön van bizonyítási kötelezettsége, s a bizonyítás szintén szigorú szabályok szerint folytatható le.

Bizonyítás nélkül, hatékony jogi megoldással rendezhető a kártérítési vita: kár mediáció, kártérítési jogvita rendezése!ÚJ Ptk. HATÁSAI - JOGI ÜGYEK VITÁI ÜGYFÉLFOGADÁSSAL!
Bizonyítás helyett a megkövetés a károkozó részéről, érdekek és érzelmek, illetve beszámítások szabad jogi kerete a kártérítési jogvitarendezése!                Egyszerűbb (de nem túl egyszerű), olcsóbb és gyorsabb!


Különösen javasolt minden kártérítési per előtt, de bírósági perek között a profi, piaci alapú szakértői mediáció, mert a kárt elszenvedettet még kárenyhítési kötelezettség is terheli a bírósági ügyekben!
2014. augusztus 21., csütörtök

Bírósági peres eljárások felfüggesztése a közvetítői eljárás idejénKi ne hallott volna a polgári perek elhúzódásáról?


Valós történetek, emberi sorsok a 8-10 évig tartó közös tulajdon megszüntetése jogvitákról a bíróságokon!

Ügyfelek, ügyvédek maguk is előidézik a bírósági perek elhúzódását.

Legtöbb nehézségek mégis a perekben kirendelt igazságügyi szakértők munkájához kötődnek.Bírósági peres eljárást helyettesíti az ADR közvetítői eljárás!


Pp.148.§.(1) szabályozza, hogy a bírósági per bármely szakaszában létrejöhet a jogvita egészére, vagy egy részére egyezség a mediátori eljárás beiktatásával.

Ilyenkor a bíróság szünetelteti az eljárását, majd a létrejött mediátori eljárás egyezségét jóváhagyja, ill. folytatja.


Fontos, hogy a közvetítői eljárásra kötelező bírósági végzés ellen nincs helye fellebbezésnek egy pl. válóper folyamán!

Ha bármilyen jogvitába kerül keresse fel a piaci alapú mediátori eljárások irodáit!Vállalkozások - Üzleti hírek MTI-OTS

Tudja-e hová forduljon válás, vagy hagyatéki vita esetén?